Audity

Pro testování přístupnosti používáme několik druhů prohlížečů podporujících standard HTML 4.0 (Firefox, Internet Explorer, Opera). Pro zjištění kontrastnosti grafických prvků hodnotíme zobrazení stránek na LCD a CRT monitorech, sledujeme viditelnost navigace a důležitých prvků na stránkách v rozlišeních 1024x768 až 1600x1200 bodů. Zaměřujeme se na použití webu bez kaskádových stylů, javascriptu a bez obrázků.


Přístupnost webových stránek prověřujeme podle metodiky Best Practice – pravidel pro tvorbu přístupného webu, který vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), odborných konzultantů a pracovníků Ministerstva informatiky. Tato doporučení obsahují 37 základních pravidel, které by měly přístupné webové stránky splňovat.


Kam dál ?

  1. přečíst si vzor auditu přístupnosti www stránek
  2. dozvědět se také o auditu použitelnosti a auditu optimalizace SEO
  3. požádat o nabídku na zhotovení auditu přístupnosti

Rychlé menu