Audity

V auditu optimalizace SEO hodnotíme web z hlediska naplnění základních předpokladů – stability a mohutnosti základních pilířů úspěšných stránek.


Z hlediska obsahu provádíme analýzu klíčových slov, cílení na clustery vyhledávaných frází a do nich promítáme současné umístění stránek ve vyhledávačích.


technické části analýzy se zaměřujeme na sémantiku zdrojového kódu, testování pomocí simulátorů vyhledávacích robotů, validitu stránek podle doporučení organizace W3C.org. Dále hodnotíme čitelnost URL adres (Cool URI’s) a zda korespondují s obecnou navigací, posuzujeme rychlost zpracování databázových dotazů. Prověřujeme případnou duplicitu textů a užívání neindexovatelných prvků nesoucích informaci (javascriptu, flashe, grafických prvků).


Popularita
 stránek vychází z tzv. citačního principu známého z vědeckých prací. Čím je článek či publikace více citována v pracích kolegů, tím je vědec pozitivněji hodnocen. Podobné je to s internetovými stránkami a jejich „citovanost“ je jedním z důležitých kritérií při řazení výsledků ve vyhledávači. Tento faktor zavedl Google na počátku tohoto tisíciletí a de facto přes noc převálcoval konkurenci (Altavista, Yahoo!, Lycos ad.), neboť jeho výsledky získaly novou dimenzi – byly mnohem relevantnější a lidé snáze našli, co hledali. Dnes již bere v potaz váhu zpětných odkazů každý významnější vyhledávač.


V analýze zpětných odkazů zachycujeme současný stav a navrhujeme místa pro relevantní umístění vlastního odkazu a klientům doporučujeme metody, jak si zajistit přirozené linkování.


Při doporučení optimalizace se neuchylujeme k žádným spamerským technikám, ani k tzv. „black-hat SEO“ (techniky na hraně přípustnosti, např. skrytý text, backdoor pages), a nevystavujeme tak zadavatele žádným rizikům penalizace ze strany vyhledávačů.


Kam dál ?

  1. přečíst si vzor auditu optimalizace pro vyhledávače
  2. dozvědět se také o auditu použitelnosti a auditu přístupnosti
  3. požádat o nabídku na zhotovení auditu optimalizace SEO

Rychlé menu