Audity

Audit použitelnosti je formulován experty na danou problematiku a vychází z jejich dlouhodobých zkušeností na poli internetu a znalosti konkrétní problematiky.

Aby analýza byla objektivní a případnou profesionální deformaci vyvážila laická zkušenost, provádíme testování na malé skupině běžných uživatelů internetu ze tří různých věkových skupin. Testovaným osobám zadáme úkol, o kterém předem víme, že odpověď na něj stránky zadavatele obsahují. Sledujeme reakce testovaných osob – sociologicky řečeno „přímým nezúčastněným pozorováním“ – zaznamenáváme si jejich navigační kroky, vnímáme komentování situace.


Kam dál ?

  1. přečíst si vzor auditu použitelnosti www stránek
  2. dozvědět se také o auditu přístupnosti a auditu optimalizace SEO
  3. požádat o nabídku na zhotovení auditu použitelnosti

Rychlé menu